Nastavnici i saradnici

Ass. Hanan Hadžajlić, MA – Oblast kompozicija

 

e-mail: hanan.hadzajlic@mas.unsa.ba

 

Umj. sar. mr. Dženana Hadžić – Korepeticija

 

e-mail: dzenana.hadzic@mas.unsa.ba

 

Doc. dr. Fatima Hadžić – Oblast muzikologija

 

e-mail: fatima.hadzic@mas.unsa.ba

Ass. Ilma Hodović  – Oblast violina

 

e-mail: ilma.hodovic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Refik Hodžić – Harmonija

 

e-mail: refik.hodzic@mas.unsa.ba

Viša ass. mr. Nerma Hodžić-Mulabegović – Solfeggio, Metodika nastave solfeggia

 

e-mail: nerma.hodzic-mulabegovic@mas.unsa.ba

Prof. Asim Horozić – Oblast kompozicija

 

e-mail:

 

Viša ass. mr. Naida Hukić – Harmonija

 

e-mail: naida.hukic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona