Nastavnici i saradnici

Prof. mr. Maja Ačkar-Zlatarević – Klavir obavezni predmet struke

 

e-mail: maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

Viša ass. Alma Aganspahić, MA – Oblast horsko dirigovanje

 

e-mail: alma.aganspahic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Valida Akšamija-Tvrtković – Metodika muzičke nastave

 

e-mail: valida.aksamija-tvrtkovic@mas.unsa.ba

Ass. Adnan Alagić – Oblast gitara

 

e-mail: adnan.alagic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Belma Alić – Oblast violončelo

 

e-mail: belma.alic@mas.unsa.ba

 

Prof. spec. Rešad Arnautović – Oblast horsko dirigovanje

 

e-mail: resad.arnautovic@mas.unsa.ba

 

http://resadarnautovic.users.telemach.ba/index.html

 

 

 

Tamara Arsovski, MA - Kamerna muzika

 

e-mail: tamara.arsovski@mas.unsa.ba

Prof. mr. Višnja Bakalar - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: visnja.bakalar@mas.unsa.ba

Prof. mr. Emina Begić – Klavir obavezni predmet struke

 

e-mail: emina.begic@mas.unsa.ba

Prof. Omer Blentić – Klavir obavezni predmet struke

 

e-mail: omer.blentic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona