Nastavnici i saradnici

Prof. mr. Maja Ačkar-Zlatarević – Klavir obavezni predmet struke

 

e-mail: maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

Viša ass. Alma Aganspahić, MA – Oblast horsko dirigovanje

 

e-mail: alma.aganspahic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Valida Akšamija-Tvrtković – Metodika muzičke nastave

 

e-mail: valida.aksamija-tvrtkovic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Belma Alić – Oblast violončelo

 

e-mail: belma.alic@mas.unsa.ba

 

Prof. spec. Rešad Arnautović – Oblast horsko dirigovanje

 

e-mail: resad.arnautovic@mas.unsa.ba

 

http://resadarnautovic.users.telemach.ba/index.html

 

 

 

Tamara Arsovski, MA - Kamerna muzika

 

e-mail: tamara.arsovski@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona