Nastavnici i saradnici

masNastavnici i saradnici Akademije imaju obaveze:

da organizuju i izvode redovno nastavu prema Nastavnom planu i programu;
da održavaju nastavu prema utvrđenom rasporedu;
da obavljaju ispite u ispitnim rokovima utvrđenim u Pravilima;
da organizuju i učestvuju u naučnoistraživačkom odnosno umjetničkom radu, kao i vlastitom stručnom usavršavanju;
da obezbijede odnosno odrede obavezne udžbenike i drugu literaturu za predmet koji predaju;
predlažu usavršavanje i preispitivanje Nastavnog plana i programa;
vode evidenciju o radu, ispitima i uspjehu studenata.
Na kraju školske godine nastavnici i saradnici podnose izvještaj o svom radu (nastavni, naučni, umjetnički i stručni) Nastavno-umjetničkom vijeću.

Akademsko osoblje u stalnom radnom odnosu
Angažovano akademsko osoblje

AKADEMSKO OSOBLJE U STALNOM RADNOM ODNOSU

STALNO UPOSLENI I ANGAŽOVANI NASTAVNICI I SARADNICI MUZIČKE AKADEMIJE
I. ODSJEK ZA KOMPOZICIJU
Doc. Asim Horozić – Kompozicija; Orkestracija; Priređivanje za vokalne i vokalno-instrumentalne ansamble; Poznavanje instrumenata
Doc. dr. Igor Karača – Osnovi elektroničke muzike
Doc. mr. Ališer Sijarić – Kompozicija; Orkestracija; Osnovi kompozicije i orkestracije; Kontrapunkt
Doc.mr. Dino Rešidbegović – Kompozicija; Orkestracija; Osnovi kompozicije i orkestracije; Analiza orketarskih partitura i Kontrapunkt

II. ODSJEK ZA DIRIGOVANJE
Red. prof. spec. Rešad Arnautović – Horsko dirigovanje; Sviranje partitura; Hor; Osnovi dirigovanja; Metodika horskog dirigovanja i praktikum
Red. prof. Ognjen Bomoštar – Orkestarsko dirigovanje; Sviranje partitura; Korepeticija muzičkog djela; Orkestar; Metodika horskog dirigovanja i praktikum;Studij opernih uloga
V. ass. mr. Dario Vučić – Oblast Dirigovanje; saradnik za izborni predmet Orgulje
Ass.Alma Aganspahić MA, oblast horsko dirigovanje
mr. Alma Ferović, saradnik za predmet Muzičko scenski projekti
Sinan Alimanović, saradnik za predmet Uvod u pop i džez muziku

III. ODSJEK ZA SOLO PJEVANJE
Red. prof. mr. Paša Gackić – Solo pjevanje; Osnovi vokalne tehnike; Metodika nastave solo pjevanja i praktikum
Doc. mr. Adema Pljevljak Krehić – Solo pjevanje; Osnovi vokalne tehnike
Red. prof. Admir Glamočak – Gluma
Van. prof. dr. Jasmin Džindo – Italijanski jezik
Van. prof. Jasna Žalica – Scenski pokret
Umj. saradnik mr. Milan Lucić, pijanista korepetitor
IV. ODSJEK ZA KLAVIR, UDARALJKE, HARFU I SRODNE INSTRUMENTE
Red. prof. mr. Dunja Dimitrijević – Klavir, glavni predmet zanimanja; Metodika nastave klavira i praktikum
Red. prof. Svetlana Chlaidze – Klavir, glavni predmet zanimanja; Korepeticija; Sviranje s lista
Red.. prof. Olana Sijarić – Klavir, obavezni predmet struke
Doc. mr. Maja Ačkar Zlatarević- Klavir, obavezni predmet struke, čemablo-izorni
Doc. mr. Višnja Bakalar – Klavir, obavezni predmet struke
Doc. mr. Emina Begić – Klavir, obavezni predmet struke
Van.prof. Omer Blentić – Klavir, obavezni predmet struke
Doc. mr. Nihad Krečo – Klavir, glavni predmet zanimanja
Van.prof. Mirjana Hrkaš – Klavir, obavezni predmet struke
Van. prof. mr. Ehlimana Tikveša – Klavir, obavezni predmet struke
Doc. mr. Dragan Opančić – Klavir, glavni predmet zanimanja
Doc. mr. Davor Maraus – Udaraljke i prateći predmeti
Ass. Azra Medić, Oblast klavir
V. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU
Red. prof. mr. Radoslava Medle – Violina; Viola
Red. prof. Dževad Šabanagić – Kamerna muzika za gudače; Sviranje s lista i studij orkestarskih dionica za gudače
Red. prof. mr. Yevgeny Xaviereff – Violončelo i prateći predmeti
van.prof. mr. Emina Smolović – Metodika nastave gudačkih instrumenata
Viši umj. saradnik Ljiljana Pećanac, pijanista korepetitor
van.prof. Violeta Smailović Huart – Violina
Doc. Vladimir Marković – oblast Violina i Viola
Doc. Yeong Ju Yong, Violina
Doc. mr. Alexander Swete – Gitara i prateći predmeti
Doc. mr. Belma Alić – Violončelo i prateći predmeti
Doc. mr. Đani Šehu – Gitara i prateći predmeti
Doc. Darko Karajlić – Metodika nastave gitare i praktikum
ass. mr. Tatjana Romanić – Piralić – Oblast viola
mr. Dženana Hadžić – Korepeticija
mr. Aida Mušanović – Korepeticija
Adela Šabić – Korepeticija
VI. ODSJEK ZA DUVAČKE INSTRUMENTE I HARMONIKU

Red. prof. mr. Dragan Sremac – obalst Saksofon
Red.prof. Žarko Perišić – oblast Fagot
Doc. mr. Sakib Lačević – oblast Flauta
van.prof. Dario Teskera – oblast Truba
Doc. mr. Vedran Tuce – obast Klarinet
Doc. Vladimir Puškar – oblast Oboa
Doc. Nenad Vasić- oblast Horna
Doc. mr.Belma Šarančić – Harmonika i prateći predmeti
Umj. saradnik mr. Lejla Klepo-Hadžić, pijanista korepetitor
Silvija Behić, pijanista korepetitor
mr. Amila Čengić – Musić. korepeticija
umj. saradnik Ivan Batoš, korepeticija

VII. ODSJEK ZA MUZIKOLOGIJU I ETNOMUZIKOLOGIJU
Red. prof. dr. Fatima Lačević – Estetika muzike; Sociologija muzike
Red. prof. dr. Munib Maglajlić – Usmena književnost
Red. prof. dr. Nenad Tanović – Akustika
Red.prof.dr. Nermina Zilić – Njemački jezik
Doc. dr. Tamara Karača Beljak – Oblast Etnomuzikologija
Doc. dr. Tvrtko Zebec – Etnologija
Predavač mr. Milica Babić – Engleski jezik
Doc. dr. Fatima Hadžić – Oblast Muzikologija
Doc.dr. Jasmina Talam – Oblast Etnomuzikologija
Doc.dr. Aida Abadžić – Hodžić – Historija umjetnosti
Doc.dr. Miradaet Zulić-historija muzike
Admir Đulančić – Osnovi elektroakustičke muzike- izborni predmet
Branka Vidović, saradnik za ansambl “Etnoakademik”
Viši ass. Amra Bosnić – Oblast Muzikologija
Viši ass.mr. Lana Pačuka – Oblast Muzikologija

VIII. ODSJEK ZA MUZIČKU TEORIJU I PEDAGOGIJU
Red. prof. dr. Ivan Čavlović – Muzički oblici i stilovi, Oblast Muzikologija
Red.prof.dr. Albinica Pesek – Metodika muzičke nastave
Vanr. prof. dr. Refik Hodžić – Harmonija
Doc. dr. Senad Kazić – Solfeggio; Metodika nastave solfeggia i praktikum
Doc. dr. Amir Pušina – Pedagogija sa psihologijom
Viši ass. mr. Valida Akšamija – Metodika muzičke nastave
Viši ass. mr. Amila Ramović – Aspekti muzike 20. stoljeća
Ass. Nerma Hodžić Mulabegović – Solfeggio
V. ass. mr. Naida Hukić – Harmonija
V.ass. mr. Amra Bosnić – Muzički oblici i stilovi i Analiza muzičkog djela
Ass. Josip Popović – Solfeggio